Viet Tin Securities
ĐẶT LỆNH TRỰC TUYẾN
 
BẢNG GIÁ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
HNX HSX UPCOM
 

 
DANH SÁCH CÁN BỘ NHÂN VIÊN CÓ CCHN CỦA VTSS
TT Họ và tên Loại CCHN CCHN
Số Ngày cấp
1 Bùi Quang Minh Môi giới chứng khoán 002544/MGCK 01-07-2014
2 Nguyễn Thị Chuyện Môi giới chứng khoán 00147/MGCK 11/3/2009
3 Nguyễn Sơn Dương Môi giới chứng khoán 00106PTTC 11/3/2009
4 Đỗ Thị Thu Hoài Môi giới chứng khoán 00104/PTTC 11/3/2009
5 Vũ Anh Tuấn Tư vấn 00103/PTTC 11/3/2009
6 Trần Huy Phong Tư vấn 00337/PTTC 17/04/2009
7 Nguyễn Thị Khánh Vân Tư vấn 00102/PTTC 11/3/2009
7 Nguyễn Việt Hưng Tư vấn 00765/PTTC 17/4/2009

Bản quyền nội dung thuộc Công ty Cổ phần chứng khoán Việt Tín.
Địa chỉ: Tầng 1&2, Toà nhà 40 Phan Bội Châu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
ĐT: (+84)4 39411566 - (+84)4 39411568 ; Fax: (+84) 4 39411592 Email info@viet-tin.com