ĐẶT LỆNH TRỰC TUYẾN
 
BẢNG GIÁ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
HNX HSX UPCOM
 

 

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG - SỞ HỮU NHÀ NƯỚC - SỞ HỮU NƯỚC NGOÀI - SỞ HỮU KHÁC

Từ khóa:               Chọn nhiều mà CK ví dụ: stb,acb,shs
Click các link trên thanh tiêu đề để sắp xếp theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần
Trang:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ... 28 | 29   Kế tiếp>>
    Hiển thị 1 - 25 của 719
STT Mã CK Sở Hữu Nhà Nước Sở hữu nước ngoài Sở Hữu Khác Cổ Đông Chính Khối lượng đang lưu hành Cổ Phiếu Quỹ KLNY Giá hiện tại Vốn thị trường
1 AAA 0% 6.90% 93.10%
Công ty TNHH Đầu...2,000,00010.1%
Nguyễn Thị Tiện1,402,2007.1%
Intereffekt Investment Funds N.V1,169,6005.9%
9,900,000 0 9,900,000 12.5 (-0.1) 128
2 AAM 0% 17.90% 82.10%
Bùi Thùy Giang980,97010.7%
CTCP Tập đoàn Đầu...963,73710.5%
Lương Hoàng Mãnh668,9667.3%
9,139,864 0 8,100,000 24.8 (-0.1) 285
3 ABT 0% 10.90% 89.10%
Công ty TNHH Quản...2,411,07021.9%
Quỹ Tầm nhìn SSI1,933,84017.6%
Nguyễn Thanh Nghĩa1,362,62212.4%
11,058,307 0 3,300,000 40.3 (1.9) 527
4 ACB 0% 30% 70%
Công ty TNHH Chứng...150,000,00016%
Standard Chartered APR Ltd82,263,8838.8%
Connaught Investors Ltd68,114,8347.3%
937,696,500 0 110,004,656 14.9 (-0.2) 15,404
5 ACC 73.40% 0.20% 26.40%
Tổng công ty đầu...7,336,70473.4%
Công ty Đầu tư...7,336,70473.4%
Công ty Cổ phần...1,148,00011.5%
10,000,000 0 10,000,000 23.8 (-0.2) 239
6 ACL 0% 4.30% 95.70%
Trần Thị Vân Loan3,007,00916.6%
Trần Tuấn Khanh1,079,4366.0%
Trần Văn Nhân1,052,4375.8%
18,399,675 0 9,000,000 11.6 (-0.2) 267
7 ADC 51% 1.20% 47.80%
Nhà Xuất bản Giáo...510,00051%
Trần Tiểu Lâm17,2001.7%
Võ Văn Chiến15,2001.5%
1,000,000 0 1,000,000 12.4 (0.7) 9
8 AGC 0% 0% 0%
Công ty Cổ phần...4,349,25052.4%
Đoàn Thanh Bình5000.0%
8,300,000 0 8,300,000 0.9 (0) 0
9 AGD 0% 0.70% 99.30%
Nguyễn Văn Đạo2,601,24021.7%
Nguyễn Thị Thanh Trúc...2,451,24020.4%
Lê Sơn Tùng1,512,15112.6%
11,999,930 0 8,000,000 52.5 (-2.5) 562
10 AGF 8.20% 4.20% 87.60%
Công ty Cổ phần...6,568,46651.4%
Công ty Cổ phần...2,600,00020.4%
Tổng Công ty Đầu...1,053,1338.2%
12,779,288 0 7,887,578 19.9 (0.9) 270
11 AGR 74.90% 0.50% 24.60%
Ngân hàng Nông nghiệp...158,836,02375.2%
Hà Huy Toàn3,553,1551.7%
Nguyễn Kim Hậu760,9050.4%
211,200,000 0 120,000,000 5 (0) 1,102
12 ALP 0% 4.80% 95.20%
Nguyễn Tuấn Hải116,240,00060.4%
Đỗ Thị Minh Anh36,880,00019.2%
Nguyễn Minh Nhật (Con...9,595,0005.0%
192,484,413 0 30,000,000 7 (0) 1,367
13 ALT 34.20% 5.40% 60.40%
Công ty ACBR901,58218.3%
Tổng Công ty Liksin651,98313.3%
Hoàng Văn Điều408,7508.3%
4,920,398 0 1,334,700 14.9 (0) 74
14 ALV 0% 3.10% 96.90%
Trương Thế Sơn465,74927%
1,500,000 0 1,500,000 3.1 (-0.1) 5
15 AMC 0% 0% 0%
Tổng Công ty Hợp...1,140,00040%
Hoàng Trọng Diên15,0000.5%
Lê Mạnh Hùng13,2000.5%
2,739,743 0 2,739,743 18 (0) 49
16 AME 51% 20.80% 28.30%
Công ty Cổ phần...6,120,00051%
East Wing Asset Management Corporation860,5007.2%
Mot East Wing Vietnam Limited660,0005.5%
12,000,000 0 12,000,000 1.8 (0) 26
17 AMV 0% 3.90% 96.10%
CTCP Tập đoàn Đầu...420,00010%
CTCP Dược vật tư...360,0008.6%
Bách Mộng Hà309,7207.4%
2,115,750 0 2,100,000 3 (0.1) 6
18 ANV 0% 2.40% 97.60%
Doãn Tới29,950,00045.7%
Doãn Chí Thanh9,000,00013.7%
Doãn Chí Thiên (Con...8,457,98712.9%
65,605,250 0 66,000,000 6.2 (0.1) 436
19 APC 0% 8.30% 91.70%
Quỹ Tầm nhìn SSI1,987,21017.4%
Công ty TNHH MTV...1,250,00010.9%
Vietnam Equity Holding1,033,1809.0%
11,440,600 0 8,640,000 10 (0.3) 117
20 APG 0% 0% 100%
Công ty cổ phần...1,215,0009.0%
Trần Kim Phương1,137,5008.4%
Nghiêm Thuận Ánh (Con...882,5006.5%
13,528,900 0 13,500,000 2.2 (0) 32
21 API 0% 0.10% 99.90%
Nguyễn Đỗ Lăng3,979,92215.1%
Nguyễn Duy Khang500,0001.9%
26,400,000 0 26,400,000 2.9 (0) 84
22 APP 44.30% 0.80% 54.90%
Tập đoàn Hóa chất...1,754,44744.3%
Hoàng Trung Dũng606,21615.3%
3,811,500 0 2,722,500 7.6 (-0.4) 38
23 APS 0% 0.50% 99.50%
Huỳnh Thị Mai Dung2,840,0007.3%
Nguyễn Đỗ Lăng2,167,9005.6%
Ngân hàng Thương mại...1,980,0005.1%
39,000,000 0 26,000,000 3 (-0.1) 125
24 ARM 41.30% 0.30% 58.40%
Tổng công ty Hàng...1,071,00041.3%
Phạm Hồng Quang58,3402.3%
Lê Văn Kim23,9060.9%
2,592,740 0 2,592,740 16.4 (0) 38
25 ASA 0% 0% 0%
Nguyễn Văn Đông640,00021.3%
Công ty TNHH Thương...420,00014%
Trần Minh Chính412,27713.7%
3,000,000 0 3,000,000 14.1 (0.1) 43
CÁC CHỈ SỐ CƠ BẢN Download dữ liệu Excel
Trang:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ... 28 | 29   Kế tiếp>>
    Hiển thị 1 - 25 của 719

Bản quyền nội dung thuộc Công ty Cổ phần chứng khoán Việt Tín.
Địa chỉ: Tầng 1&2, Toà nhà 40 Phan Bội Châu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
ĐT: (+84)4 39411566 - (+84)4 39411568 ; Fax: (+84) 4 39411592 Email info@viet-tin.com