ĐẶT LỆNH TRỰC TUYẾN
 
BẢNG GIÁ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
HNX HSX UPCOM
 

 

LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN

  • Thực hiện cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp về lưu ký chứng khoán cho khách hàng và đảm bảo đầy đủ nghĩa vụ của thành viên lưu ký.

  • Cung cấp các dịch vụ về cầm cố chứng khoán, ứng trước tiền bán chứng khoán và các dịch vụ tiện ích khác nhằm hỗ trợ tốt nhất cho nhà đầu tư.

  • Đăng ký chứng khoán và đăng ký lưu ký chứng khoán của các tổ chức phát hành trên trung tâm lưu ký chứng khoán.

  • Lưu ký và quản lý cổ đông cho các công ty cổ phần chưa niêm yết.


  • Bản quyền nội dung thuộc Công ty Cổ phần chứng khoán Việt Tín.
    Địa chỉ: Tầng 1&2, Toà nhà 40 Phan Bội Châu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
    ĐT: (+84)4 39411566 - (+84)4 39411568 ; Fax: (+84) 4 39411592 Email info@viet-tin.com