ĐẶT LỆNH TRỰC TUYẾN
 
BẢNG GIÁ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
HNX HSX UPCOM
 

 

PHÍ GIAO DỊCH

 • BIỂU PHÍ DỊCH VỤ
  Áp dụng cho các khách hàng sử dụng dịch vụ tại VTSS.
  Thời gian áp dụng: từ ngày 01/09/2007


  TT                  Dịch vụ cung cấp                     Mức phí

  I  Tài khoản giao dịch chứng khoán
  1  Mở tài khoản giao dịch chứng khoán:         Miễn phí
  2  Số du tiền mặt duy trì tài khoản:              Không bắt buôc
  II  Giao dịch cổ phiếu và chứng chỉ quỹ niêm yết

  1

  Duới 50 triệu dồng

  0,35%

   2

  Trên 50 triệu đến duới 500 triệu đồng

  0.3%

    3

  Trên 500 triệu đến 1 tỷ đồng

  0.25%

   4

  Trên 1 tỷ dồng đến 5 tỷ đồng

  0,20%

   5

  Trên 5 tỷ đồng

  Thoả thuận do HĐQT quyết định theo từng giao dịch cụ thể

  III  Giao dịch trái phiếu và OTC
  1   Áp dụng đối với tất cả các GD trái phiếu    0.15%
  1   Giao dịch OTC                                            0.30%
  V  Dịch vụ hỗ trợ vốn
  1      Cầm cố


  -

  Trả lãi hàng tháng

  1,10%/ tháng

   -

  Trả lãi cuối kỳ

  1,15%/ tháng

   2

  Ứng truớc tiền bán

  1.75/30(%)ngày

   3

  Uỷ thác dấu giá

  1% giá trị trúng thầu

    Ghi chú:
  -     Biểu phí trên đuợc áp dụng cho cả phương thức khớp lệnh và thoả thuận;
  -     Mức phí môi giới được tính trên tổng giá trị giao dịch theo quy định hiện hành tại VTSS;  
  -     Lãi suất dịch vụ hỗ trợ vốn được điều chỉnh theo lãi suất của Ngân hàng;  
  -     Biểu phí trên có thể thay đổi theo quy định và từng thời kỳ của VTSS.

  CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN • Bản quyền nội dung thuộc Công ty Cổ phần chứng khoán Việt Tín.
  Địa chỉ: Tầng 1&2, Toà nhà 40 Phan Bội Châu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
  ĐT: (+84)4 39411566 - (+84)4 39411568 ; Fax: (+84) 4 39411592 Email info@viet-tin.com